ÅRSMØTET 2022

Innkalling til årsmøte

i Ingedal jaktsammenslutning

torsdag 29. september 2022 kl.19.00

Elghytta

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen
 4. Årsmelding og regnskap
 5. Innkomne saker
 6. Valg:
  1. Valg av formann (1 år)
  2. Valg av 2 styremedlemmer (2 år)
  3. Valg av 3 varamenn i nummerorden (1 år)
  4. Valg av 2 revisorer (1 år)
  5. Valg av 1 nytt medlem til valgkomiteen (3 år)

 

Saker som ønskes behandlet sendes jaktsammenslutningen/formannen senest
25. september.

 Medlemmer (grunneiere) har stemmerett; andre må ha med fullmakt for å stemme.

__________

Elgmøte / Jaktmøte for Ingedal jaktsammenslutning.

Dato:          Torsdag 29. september 2022
Sted:          Elghytta
Tid:            Ca. kl. 20.30

Sakliste:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Planer for årets elgjakt
 3. Valg av jaktledelse
 4. Fastsette årets kontingent
 5. Eventuelt

 Det blir en enkel bevertning mellom møtene!   

Velkommen!

Styret

============================

(Styret foreslår for elgmøtet:

 • Kontingent 750 kr
 • Jaktstart 5 oktober, gå de 4 første dagene, med forbehold om hunder nok til 4 dager i strekk. Resten av oktober i utgangspunktet fredag og lørdag.
 • Jaktledelse: Leder, Steinar, Odd, Jon, Lars Ole)

Årsmelding for Ingedal Jaktsammenslutning 2021-2022

Årsmøtet for 2021 med etterfølgende jaktmøte ble holdt på Ingedal grendehus 30. september. Møtet foretok en vedtektsendring og vedtok at 2 av styrets 5 medlemmer kan være jegere som ikke er grunneiere.

Valgene på årsmøtet gjorde at styret ble slik:

Formann                       Stig Ravnemyr                      (for 1 år, valgt 2021)
Styremedlem                Lars Ole Molteberg              (for 2 år, valgt 2021)
Styremedlem                Ulf Johansen                        (for 2 år, valgt 2020)
Sekretær                      Lars Magne Østby                (for 2 år, valgt 2020)
Styremedlem                Knut Aarskog                        (for 2 år, valgt 2021)

Varamenn har vært Ole Røed, Geir Olav Schulstad og Ulf Martin Aasen.
Revisorer er Jon Harald Bjørnstad og John Einar Molteberg.
Valgkomite er  Åsmund Gaulin, Per Olav Holstangen og Arild Bakke

Tore Syverstad sitter i valdstyret. Lars Ole Molteberg møtte på høstens valdmøte. Formannen deltok på kommunens møte for elglagene.

Bankfullmakten har vært hos formannen. Virksomheten i jaktsammenslutningen har vært rutinemessig og styret har derfor bare hatt to møter. I tillegg har e-post vært nyttet aktivt.

Elgjakta 2021. Årets kvote var 6 dyr ut fra en tildeling på ett dyr pr 3000 da. Jakta ble avviklet med 4 skutte dyr. Det ble jaktet i 9 dager. 16 medlemmer var representert på jakta. To av dyra vi skjøt var skadet i trafikken. Vald Øst åpnet 10. oktober for jakt på singelkalv. Fra uke 2 var vi under 10 jegere på jakt. Det ble ikke jaktet etter 30. oktober

Rådyrjakta 2021 ga følgende rapporterte resultat: 37 dyr, 11 kalver og 26 voksne (herav 17 bukker). Tildelt kvote var 73 dyr. Det er mye rådyr i området. Noen grunneiere selger rådyrrettene sin. Styret har ikke solgt bukkekort i år.

Terrengutleie. Østfold Fuglehundklubbs avtale utløp til 01.04.2022. Styret ville ikke fornye avtalen pga at aktiviteten til fuglehundklubben forstyrrer en del grunneiere. Klubben hadde et planlagt NM i år, og vi gikk etter samtaler inn for ett års forlengelse likevel. Men det hele endte med at retten nedla forbud mot utsetting av rapphøns og fasan i Norge.

Elghytta har vært fulgt opp av Tom Syverstad og brukes sporadisk. Nye takplater er lagt på utedoen. 28. august holdt Ingedal menighet sin årlige friluftsgudstjeneste her.

Websiden er nå endret til å være en side vi betaler for og simplesite er fjernet fra adressen slik at den nå er www.ingedaljakt.com

Medlemskap. Ingedal Jaktsammenslutning har 57 registrerte medlemmer. Fire gårder har skiftet eier i perioden.  Vald øst spiller fortsatt en tydelig rolle og har forberedt elgjakta for 2022.

Styret/SKR / 28.09.2022

Valgkomiteens forslag til tillitsmenn

Leder:               Stig Ravnemyr (gjenvalg)

Styremedlem:    Lars Ole Molteberg (ikke på valg) - jegerrep

Styremedlem:    Lorentz Grimsøen

Sekretær:          Marte Kristin Molteberg  -  jegerrep

Styremedlem:    Knut Aarskog (ikke på valg)

Varamedlemmer (gjenvalg):

Ole Røed

Geir Olav Schulstad

Ulf Martin Aasen

Revisorer  (gjenvalg):

John E. Molteberg

John Harald Bjørnstad

Valgkomité:

Per Olav Holstangen (1 år igjen)

Arild Bakke (2 år igjen)

Per Rød (ny)

Del denne siden