Ingedal jaktsammenslutning har som formål å opparbeide og ivareta viltstammen og drive en passende beskatning innenfor jakt- og viltlovens bestemmelser. Sammenslutningen er jaktområde for elg, rådyr, småvilt, fugl, fisk og rovdyr. Årlig kvote for jakt på elg (for tiden 6) og rådyr (73) mottas fra Sarpsborg kommune. Elgjakta gjennomføres som lag. Rådyrjakta gjennomføres av den enkelte grunneier med kvote tildelt ut fra sammenslutningens retningslinjer.
Grunneier/jeger har plikt til å melde fra til jaktsammenslutningen antall og kjønn for skutte rådyr innen 31.12. Jeger skal sende jaktrapport for bever til kommunen innen 08.05.

Alle grunneiere i sammenslutningens område som har minst 50 da skog og annen utmark kan være med­lemmer. Jaktsammenslutningen har 58 medlemmer. Hvert medlem har ett jaktkort og kan jakte på hele sammenslutningens område. Leder kan utstede gjestekort (følger jaktåret) knyttet til et medlem i tillegg. Se Retningslinjer

Sammenslutningens område er i Sarpsborg kommune:
Syd for Rokkeveien langs grensen til Halden kommune og ut til Røsneskilen. Videre til Skjebergkilen, så til linjen Guslund-Oremo og langs Ingridtjernsbekken til Rokkeveien. For detaljer se vedtektenes §2 og kart.

Kontaktdata

E-post:     ingedal.jakt@gmail.com
Web:        ingedaljakt.com

Formann: Stig Ravnemyr
                 mob 462 84 241
                

Nyttige linker:

Del denne siden