Friluftsgudstjeneste ved Elghytta

Friluftsgudstjeneste ved Elghytta

Elghytta ved Syverstadvannet

Ingedal Jaktsammenslutning har en skogskoie øst for Syverstadvannet. (Se kartene for nøyaktig plassering.) Hytta skal skaffe skogeierne et sted å oppholde seg under skogsarbeide og andre gjøremål i skogen.

Hytta ble reist i 1977. Den kan leies bort til foreninger innen området, men disse må ha en ansvarlig leder. For utleie, kontakt hyttefut, se styre og stell.

Del denne siden