Sammenslutningens elgjaktdrev

Oversikt over drevene

Oversikt over drevene

Postplassering - Stordrevet (2018)

Postplassering - Stordrevet (2018)

GPS-koordinater og postbeskrivelser til Stordrevet

Gps-koordinatorer stordrevet 2018

Post 1

Post 2

Post 3

Post 4

Post 5

Post 6

Post 7

Post 8

Post 9

Post 10

Post 11

Post 12

Post 13

Post 14

Post 15

Post 16

Post 17

Post 18

Post 19

Post 20

Post 21

Post 22

Post 23

Post 24

Postplassering - Kasadrevet

Postplassering - Kasadrevet

GPS-koordinater og postbeskrivelser til Kasadrevet

Post 1

N59.10.584 E011.14.373

Bissebergmosen jordekant syd

Post 2

N59.10.627 E011.14.556

Jordekant øst grense Myrvoll/Bissebergmosen

Post 3

N59.10.479 E011.14.564

Hogstflate 100m øst for bilbanen

Post 4

N59.10.473 E011.14.672

Hogstflate 8m øst for post 3  (Hogstflate)

Post 5

N59.10.529 E011.14.853

Ca. 200 m. Nordøst for post 4 (ca. 10m syd for veien)

Post 6

N59.10.489 E011.15.071

Syd på hogstflate 100m øst for veien

Post 7

N59.10.687 E011.14.556

Hogstflate midt 50m øst for veien

Post 8

N59.10.600 E011.14.233

Hogstflate nord 80m øst for veien

Post 9

N59.10.642 E011.15.260

I østkanten av sandgropa

Post 10

N59.10.718 E011.15.365

På fjell 50m øst for veien nord i sandgropa

Post 11

N59.10.792 E011.15.448

I veien ved krysset med sti til Rokke

Post 12

N59.10.864 E011.15.400

På fjell 50m vest for veien 150m nord for post 11

Post 13

N59.10.925 E011.15.436

I veien, mellom post 11 og post 14

Post 14

N59.11.028 E011.15.500

I skråning 20m øst for veien   (ca 300 m syd for P15)

Post 15

N59.11.155 E011.15.670

I veikant 60m syd for H-linje/p-plass

Post 19

N59.11.222 E011.15.705

Fjelltopp h-mast vest for parkering

Post 20

N59 11.091 E 011.15.776

Tømmeråstoppen

Post 21

N59 11.255 E 011 15.551

Syd for hytte-parkering. Syd for H-linje

Post 22

N59 11.626 E 011 15.397

Fjellflate NV for vannet

Post 23

N59 11.700 E 011 15.319

Hogstflate ca. 150m syd for vei til vannet

Post 24

N59 11.630 E 011 15.091

Hogstflate ca. 100m vest for post 23

Del denne siden