STYRE OG STELL

STYRET


Periode

Adresse

Mobil

Leder

Stig Ravnemyr

2022-2023

Rognemyrvn 147

462 84 241

Styremedlem

Lars Ole Molteberg

2021-2023

Ingedalvn 150

977 61 369

Sekretær

Marthe Kristin Molteberg

2022-2024

Rognemyrvn  308

416 42 137

Styremedlem

Lorentz Petter Grimsøen

2022-2024

Grimsethvn 18

905 35 188

Styremedlem

Knut Aarskog

2021-2023

Furulundvn 13B, 0282 Oslo

976 93 208


VARAMEDLEMMER


1. Ole Røed

2022-2023

Skjulstadvn 175

958 66 178


2. Geir Olav Schulstad

2022-2023

Skjulstadvn 202

480 94 842


3. Ulf Martin Aasen

2022-2023

Ingedalvn 225

473 69 047


REVISORER


John E Molteberg

2022-2023
John Harald Bjørnstad

2022-2023
VALGKOMITE


Per Olav Holstangen

2020-2023
Arild Bakke

2021-2024
Per Rød

2022-2025Informasjonsflyt

Informasjon sendes elektronisk. Viktig info går som brev til de som ikke leser e-post.

Nyheter legges på denne webben,

Del denne siden