Elgjakta 2022 (ajour pr 6.11.22)

Administrativt

Hvert medlem i Ingedal jaktsammenslutning kan stille med 2 jegere som går med våpen. Jegerne må være eier eller i familie med eier. Begge skal ha betalt jegeravgift for alt vilt og bestått skyteprøve for storviltjakt i 2022. Til laget betales en felles kontingent (kr 750) og ved kjøttdeling mottas en felles jegerpart. For partering og pakking av kjøtt betaler jegerne kr. 25.- pr. kg

Årets kontingent til laget er kr 750,-. Denne skal betales til Stig Ravnemyr på Vipps nr. 462 84 241 eller bankkto: 1225 73 79912 før jakt eller ved oppmøte til jaktstart. Merk betalingen: Lagskontingent 22

Jegeravgiftskort og våpenkort skal medbringes elektronisk eller fysisk under jakta.

Elgjakta startet 5. okt med oppmøte i slakteriet på Nordre Syverstad kl. 0700 og kan vare til 23. des, men avsluttes i hvert fall når kvota på 6 dyr er fylt. 

Første uke ble gjennomført med jakt onsdag 5, torsdag 6, fredag 7. og lørdag 8. okt. Resten av oktober tas det sikte på å jakte fredager og lørdager.

Jaktledelsen er den samme som i fjor: Stig Ravnemyr, Steinar Bøe, Odd Syverstad, Jon Fredheim og Lars Ole Molteberg.

Jaktmøtet for 2022 ble holdt 29. sept på Elghytta. Resultat står å lese videre på denne siden.

Vår kvote i 2022 er 6 dyr fordelt slik:

  • okse              1 stk
  • okse 1,5 år:  1 stk
  • kvige:           2 stk
  • kalv:             2 stk

Sum :     6 dyr.    Valdet har i år vedtatt at det skal ligge 3000 da bak hver fellingsrett.

Del denne siden