Elgjakta 2021 (ajour pr 30.10.2021)

Elgjakta startet 5. okt og kan vare til 23. des, men avsluttes i hvert fall når kvota på 6 dyr er fylt.

Jaktmøtet for 2021 ble holdt 30. sept på Ingedal grendehusa. Resultat står å lese videre på denne siden.

Vår kvote i 2021 er 6 dyr fordelt slik:

  • okse 1,5 år:  2 stk
  • kvige:           2 stk
  • kalv:             2 stk

Til nå har vi skutt 4 av de 6 dyrene på årets kvote.
Jakta har nå tatt en pause og starter opp igjen hvis behov/interesse.

Kommunens hilsen til oss

Jegerne er sammen med rettighetshaverne de viktigste aktørene i den lokale elgforvaltningen. Kommunens viltmyndighet setter stor pris på oppgavene dere utfører i forbindelse med jakta. Dette gjelder både selve jaktutøvelsen og innrapporteringen av observasjonsdata og slaktevekter.

Jaktlogg

Administrativt om elgjakta 2021

Hvert medlem i Ingedal jaktsammenslutning kan stille med opptil 2 jegere som går med våpen. Jegerne må være eier eller i familie med eier. Begge skal ha betalt jegeravgift for alt vilt og bestått skyteprøve for storviltjakt i 2021. Til laget betales en felles kontingent (kr 500) og ved kjøttdeling mottas en felles jegerpart.

Årets kontingent til laget er kr 500,-. Denne skal betales til Stig Ravnemyr på Vipps nr. 462 84 241 før jakt eller ved oppmøte til jaktstart. For partering og pakking av kjøtt betaler jegerne kr. 20.- pr. kg.  Jegeravgiftskort og våpenkort skal medbringes elektronisk eller fysiskunder jakta.

Jaktstart: 5. oktober kl 0700 med oppmøte ved slakteriet på Nordre Syverstad.
Første uke planlegges det å jakte tirsdag 5., onsdag 6., fredag 8. og lørdag 9. okt. Resten av oktober tas det sikte på å jakte fredager og lørdager. Jakta kan drives fram til 23. desember. Jaktledelsen bestemmer tidspunkt for avslutning av årets jakt.

Tannavlesning: Også i år skal alder bestemmes ved tannavlesning. De to midtre framtennene skal sendes inn uskadd for alle dyr eldre enn kalv.

Hjort og villsvin

Hjort. Kommunen er interessert i å få mer informasjon om hvor hjorten i Sarpsborg oppholder seg. Det er ikke lenger mulig å føre «sett hjort» i hjorteviltregisteret der det ikke er åpnet for hjortejakt, men det ønskes likevel tilbakemelding på observasjoner av hjort. Det gjelder både
observasjoner i jaktsammenheng og utenfor. Kommunen ønsker å åpne for hjortejakt i 2022,
og er derfor avhengige av best mulig kunnskap om hjorten for å fastsette kvoter og hvor det
skal åpnes for jakt.

Villsvin. Dersom det observeres villsvin bør grunneierene i området varsles, slik at disse kan
vurdere aktuelle tiltak.

Jaktmøtereferat

Elgmøte/jaktmøte for Ingedal jaktsammenslutning

Ingedal grendehus torsdag 30. september 2021

13 deltakere til stede

1.         Valg av møteleder og referent:
            Stig Ravnemyr, Jon Fredheim

2.         Planer for årets elgjakt:

            Kvote: 
I alt seks dyr, ingen voksne. To ungdyr av hvert kjønn + 2 kalver. Når det felles kalv, skal denne i den første delen av jakten være fra tvillingpar.

3.         Valg av jaktledelse:
            Stig Ravnemyr, Steinar Bø, Odd Syverstad, Lars Ole Molteberg, Jon Fredheim

4.         Kontingent:
Lagskontingenten 2021 er kr 500,-. Denne skal betales til Stig Ravnemyr på Vipps nr. 46284241 før jakt.

Partering og pakking av kjøtt kr. 20.- pr. kg. Jegerne.

5.         Jaktstart 5.10 kl. 0700. Fremmøte ved slakteriet.
            Første uke planlegges det å jakte tirsdag 5., onsdag 6., fredag 8. og lørdag 9. okt.

            Resten av oktober tas det sikte på å jakte fredager og lørdager.

Del denne siden