Elgjakta 2019

Jakta startet lørdag 5. oktober med oppmøte på Nordre Syverstad (slakteriet) kl. 0700.
I uke 40 jaktet vi lørdag og søndag, ukene 41-45 gikk vi på lørdagene.

Årets kvote for Ingedal jaktsammenslutning er:

Okse:             1
Ku:                 1
Okse 1,5 år:    1
Ku  1,5 år:      3
Kalv:              3
Sum:              9

Det ligger 3000 dekar areal bak hvert dyr.

 

Jaktledelse 2019:

  • Stig Ravnemyr
  • Ulf Martin Aasen
  • Steinar Bø
  • Tore Syverstad
  • Jon Fredheim

Deltakere på elgjakta 2019. Hvert medlem i Ingedal jaktsammenslutning kan stille med opptil 2 jegere som går med våpen. Jegerne må være eier eller i familie med eier. Begge skal ha betalt jegeravgift for alt vilt og bestått skyteprøve for storviltjakt for 2019/2020. Til laget betales en felles kontingent og ved kjøttdeling mottas en felles jegerpart.

Lagskontingenten på kr 500,- betales til kto 1090.18.03787 før jakt eller seneste kontant ved oppmøte.

Jakta i stort (12.11.2019)

Vi ser i år enda mindre dyr enn i 2018. De dyra vi har sett har det av sikkerhetsmessige grunner ikke vært mulig å skyte.

Vald Øst åpnet i uke 43 for jakt på singelkalv. Etter uke 2 har jegerdeltakelsen vært liten. Dette har gjort at postene har blitt ganske spredt. Elgen har derfor ofte gått ut av drevet uten å ha passert noen jeger.

Etter 9. nov er det ikke stor nok interesse til å kalle sammen til jakt. Jaktresultatet for 2019 blir dermed 0. Men vi har truffet naboen og hatt fine stunder i skog og mark. Vi har sett 3 hjort under jakta.

Del denne siden