Elgjakta 2020

Jakta startet mandag 5. oktober kl 0700 med oppmøte i slakteriet på Nordre Syverstad. I uke 41 jaktes det mandag, tirsdag, fredag og lørdag.

Resten av oktober tas det sikte på å jakte fredager og lørdager. Jakta kan drives til og med 23.12. Jaktsammenslutningen melder til valdleder (Rudi Jensen, 905 72 253) når jakta er avsluttet.

Elgkvote 2020

I og med at det er lite elg hos oss har valdstyret i Vald Øst bestemt at det skal ligge 5000 da bak hvert dyr i vår kvote.

Ingedal jaktsammenslutning har dermed fått en kvote på 6 dyr som fordeler seg slik:

  • 2 okser 1,5 år (ungdyr)
  • 2 kuer 1,5 år (ungdyr)
  • 2 kalver (enkeltkalv, skal være fra tvillingpar i jaktas start)

Tannavlesning. Aldersbestemmelse ved tannavlesning for alle felte dyr over 1,5 år skal også gjøres i år. De to midtre framtennene skal sendes inn uskadd.

JAKTLEDERS VURDERING

Jakta går bedre i år enn i fjor. Vi har gjort en god del observasjoner. Årets tildeling hemmet oss litt da vi ikke kunne skyte ku eller okse. Med et oppmøte nærmere 20 jegere ville vi vært i stand til å dekke drevene bedre. Snittoppmøte på ordinære jaktdager har vært 10

På grunn av ettersøksoppdragene ble det både ku og okse likevel.

Jaktledelse 2020

  • Stig Ravnemyr, 462 84 241
  • Ulf Martin Aasen, 473 69 047
  • Steinar Bø, 901 28 730
  • Odd Syverstad, 913 69 773
  • Jon Fredheim, 901 69 576

Vilkår for å være med på jakta

Deltakere på elgjakta 2020. Hvert medlem i Ingedal jaktsammenslutning kan stille med opptil 2 jegere som går med våpen. Jegerne må være eier eller i familie med eier. Begge skal ha betalt jegeravgift for alt vilt og bestått skyteprøve for storviltjakt i 2019 eller i 2020. Til laget betales en felles kontingent og ved kjøttdeling mottas en felles jegerpart.

Lagskontingenten på kr 500,- betales til kto 1090.18.03787 før jakt eller seneste kontant ved oppmøte.

Del denne siden